1/24/2009

kataposang pikat sa kangitngit
Nikuyog ko sa panon padulong
sa akong lubnganan ubos sa landong
sa usa ka kahoy nga buwahan apan
dihang namugnaw ko sa mga tingog
nga lubog sa pagbangotan, wala ko'y
pagduha-duha nga wala'y labaw pa
kalunhaw sa umaabot 'kong uha.

No comments: