1/11/2009

nag-ampo na ka

(hubad sa balak ni Li-Young Lee)

Dihang ang hangin
Nilingi ug nangutana, sa tingog sa akong amahan,
Nag-ampo na ka?

Nakahibalo ko og tulo ka butang. Usa:
Dili nako mahuma’g tubag ang mga patay.

Duha: Ang tawo upat ka hangin ug tulo ka kayo.
Ug ang upat ka hangin mao’y tingog sa iyang amahan,
tingog sa iyang inahan…

O tingali siya ang pito ka hangin ug napulo ka kayo.
Ug ang mga kayo nanan-aw, naminaw, nanghikap,
nagdamgo, naghunahuna…
O siya kaha ang ginhawa sa Ginoo?

Dihang ang hangin nahimong magpapanaw
ug nangutana, sa tingog sa akong amahan,
Nag-ampo na ka?
Nakahinumdom ko og tulo ka butang.
Usa: ang gugma sa amahan

mao’y gatas ug asukar,
duha-sa-tulo nga kabalaka, duha-sa-tulo nga kasubo, ug unsa’y nabahaw

mao’y gigunting ug gipatubo aron mahimong pan
nga sa mga patay ug mga buhi saw-an.

Ug ang pagpailob? Mao na ang pagsugakod
sa makapakitbi nga pagpatubo ug pagmasa.

Ug ang kinaadman? Mao na ang nawong sa akong amahan
sa pagkatulog.

Dihang ang hangin
nangutana,
Nag-ampo na ka?
kahibalo ko nga kini mao ra ako

nga nagpahinumdom sa akong kaugalingon
ang buwak usa ka hunonganan tali
sa tinguha sa kalibotan ug himaya sa kalibotan, ug ang dugo

mao ang kayo, asin, ug gininhawa sa wala pa
kini nagpadali sa bisan unsang batuta o sanga, o kasway
nga gipukaw nga nagsulti. Kini ako ra

sa boda sa hangin,
o ang akong amahan pinaagi nako, nangutana:
Nakakita na gyod ka sa imong dangpanan?
Nangutana,
Nalipay ka ba?

Kahibulongan. Nasamok nga amahan. Malipayong anak.
Hangin nga duna’y tingog. Ug ako nga nakigsulti sa wala.

No comments: