1/20/2009

lutaw nga langit

(alang kang Barack Obama sa iyang pagpanumpa)

Kanang panganod nga gapaanod
ibabaw sa among kapupod-an sa sabakan
sa Pacific Ocean mao ra'y dagway

anang galutaw sa Capitol Reflection Pool
diin wala'y kisaw nga gapauraray ang tin-aw
nga anino sa Washington Monument
nga buot unta nakong mao'y sangitan
sa mga tabanog nga tulilik sa bulhot
sa aso ug abog nga gaulbo gikan
sa mga suok-suok sa kalibotang
natugsaw ug nagkaunlod sa lapok.

Itugpo ko kining akong gambalay
nga papel tuskig sa tukog sinapsap
gikan sa lubi ug kawayan alang
sa akong duha ka anak ug namong tanan
nga gahangad sa langit sa imong ngalan.

No comments: