1/29/2009

nag-inusara ko

(hubad sa Iningles ni Melvin Dixon gikan sa balak ni Leopold Sedar Senghor)

Nag-inusara ko sa kapatagan
Ug sa kagabhion
Uban sa kakahoyan nga nagluko sa katugnaw
Ug hugot nga naghupot, siko ug lawas, sa isig usa.

Nag-inusara ko sa kapatagan
Ug sa kagabhion
Uban sa wa’y paglaom ug makaluluoy nga lihok sa kakahoyan
Nga nahanaw ang mga dahon ngadto sa laing mga pulo.

Nag-inusara ko sa kapatagan
Ug sa kagabhion.
Ako ang pagbinugtong sa mga poste sa kuryente
Diha sa daplin sa mga biniyaang
Kadalanan.

No comments: