2/26/2009

bato kitang duha batok sa hypothermia

(alang sa akong kapikas, pamatuod nganong wa'y kurat ang wakwak nga winter)


Kaadlawon, ug ang atong habol
buot kunis-kunison nianang anino
sa snow nga intawon gatingkagol

sa gawas: gahinangol og kitkit
niining lawak natong gaaligato
gikan sa gabag-id natong panit.

No comments: