7/23/2008

Sa Akong Pagkaanod sa Ganghaan sa Panganod

“The most popular sculpture in the city of Chicago, the Cloud Gate is a three-story 110-ton stainless steel sculpture in Millennium Park… shaped like a bean and resembles a drop of mercury hovering at the point of landing on the park. The curved, mirror-like surface of the sculpture provides striking reflections of visitors…”Wikipedia


Lutaw sa tubig ang tinutokan
sa puthaw, bawog ug hiwi
ang iyang maaninaw bisa’g hayag
ang hangad sa katingala
sa mga dumuduong
ilawom sa Cloud Gate.

Ingon ini tingali kon tan-awon
ibabaw sa lilo nga linuparan
sa mga banog, uwak, ug buwitre
ang mga lawas nga nangatun-as
sa nagbawod nga kauhaw
didto sa disyerto.

Lagmit mao pod ni ang kisaw
sa kidhat sa mga taga-laing
planeta, sama sa atong pag-ila
sa mga bulinaw sa
aquarium
ug ang puya nga natidlom
sulod sa garapa.

Nigawas ko, miharong sa sakdap
nga kahayag sa camera,
nipahiyom punting sa wanang
sa Lake Michigan nga sa akong
panan-aw mora’g kutob sa
lapyahan sa Mactan.

1 comment:

maria carla bren vianney yap said...

Belated Happy Birthday Sir Myko!