12/30/2008

kinutoban sa kahinam

kon pananglit masaag ko
sa mahayag nga padulngan ug
mabiyaan sa panahon nga padayon
paghikyad nianang mga pulpog
nga dahon sa akong agianan

hinaot intawon makaw-itan
sa akong dila ang galabyog
nga sumpay sa taghoy subay
sa ginhawa sa akong inahan
dihang gihawanan sa laylay
ang lasang sa katulogon

unta dili ko mawitkan
sa sanga sa damgo nga wala
mamunga ug igo rang magmahay
maghilom bisan pa’g buot ko
manawag sa batang laagan
nga naatlan sa iyang kalaay

unta kuyogan ko niya bisan pa’g
makasunggo ang hangos sa uwan
sa udtong tutok hangtod ngadto
sa kinasang-an sa hilanat
ug sulirap sa kahiamgo

No comments: