2/21/2009

labaw ang langayan
Bisan tuod makadagma
ug makahangos ang tuyok
sa tibuok kalibotan lahos
sa tumoy sa mga kuyamoy
sa taknaan diha sa bungbong

wala magkapuliki ug wala
manumbaling ang tiki
nga akong gihangdan
samtang nangatagak

ang mga gutling, natamakan
ug nipilit sa akong kiting.

No comments: