2/09/2009

kahilom
(hubad sa Iningles ni Coleman Barks gikan sa balak ni Rumi)

Sulod ning bag-ong gugma, pagpakamatay.
Nagsugod imong agianan sa laing kiliran.
Pagpakalangit.
Dad-a ang atsa ngadto sa bungbong sa bilanggoan.
Ikyas.
Lakaw sama sa binuhat nga kalit nahimugso diha sa bulok.
Buhata ni karon.
Gitabonan ka sa baga nga panganod.
Padalin-as diha sa kilid. Pagpakamatay,
ug paghilom. Ang kahilom mao’y piho nga timailhan
nga ikaw mitaliwan.
Ang karaan nimong kinabuhi usa ka langas nga pagdagan
pahilayo sa kahilom.

Ang amang ug takdol nga buwan
migawas karon

No comments: