2/05/2009

pangaliya puli sa laylay nga wala paminawa
Kon ikaw uyamot napuling na sa abo ug uling
nga gipangkay-ag sa upat ka suok sa hangin,
dayag nganong ang angayan mangidhat

kadto rang gipiskat. Apan bisan pa man
kon wa’y hunong ang lunop sa mga lusok
sa dugo nga nanurok og mga dag-om diha

ilawom sa tabontabon, hinaot unta dagiton
sa huyohoy kining taghoy kong tago-lilong.
Tugawon unta ang hagok nga hanoy sa urom.

No comments: