2/10/2009

snow, ug ngano nga nindot unta kon mag-uwan og sama ini didto sa kamagayan
Puti ang kamras sa kabugnaw. Manglagom gyod ka
kay labaw pa kini sa kaputli sa punyal nga gipatila
sa suwab sa kandila aron igong ikiskis sa katugnaw
nga morag kabahong sa kabukogan. Arang pod ni

nga mopakaging sa mga ulod, gakutkot sa unod
nga nadangdang sa abo sa kahuyang. Wala na unya’y
kaulaw ug kasakit nga moalisngaw. Wala’y manimaho
bisan magping-it sa paghubo ang kangitngit. Ug unya

sa pagkasaag sa uwag tultol sa taghoy sa bugaw, unta
ipakapin niya nato pagtunol: bag-ong utaw nga habol.

No comments: