2/14/2009

pahinungod sa bilahan sa pebrero
1.
Hagok sa usa ka masuso. Hangad, ayaw
kahadlok nga maputol ang pisi, o kaha
mabali ang kumingking sa punoan sa duldol
diin gatabyog, galaylay ang hangin sa gabitay

nga duyan. Ay, kasingkasing! Ang makasawo

sa iyang pagkahagbong mao ra katong takos
mopalapad sa wanang sa iyang mga bukton
ug andam mosagubang sa gibug-aton anang
usa ka gakos. Na hala, angkona kanang uha.

2.

Sa una, ang atong aping usahay magkampat
sa sip-on. Pastilan, kanunay bitaw makurat

atong mga ginikanan. Mora’g sila nasayod
daan nga dili ra ngabil nato ang maumod

puhon. Dili lang utitoron ang atong halok.
Hadlaon pod ta sa halas pagtilaw sa lapok.

3.

Pasagdi ang paghay-ad sa duha nga gaduso
sa panganod diha sa duldol ilawom sa unlan,
gisaw-an sa ilang hubo nga pagkahimugso.

No comments: