2/09/2009

pagmaymay hapuhap sa pag-inusara, kalaay, ug kamingaw ni inday
Bisan dayag nga gisagpa ka
ug gibagnos imong bag-ang
sa sugwak gikan sa imong dughan
nga namukol ug gikumot sa kaguol.
Apan, inday, palaran gihapon ka
ug angay mopakpak kay wala ka
makahupot sa gidangatan

anang pungkol nga igo rang
gabakho sa iyang bagulbol ug buot
unta nga mangamras sa kahitas-an.
Sud-onga siya. Gihikawan intawon
sa kahigayonan iyang mga aping
sa pagsawo ug pag-angkon
anang gasa sa panampiling.

No comments: