2/06/2009

yamyam sa mangangayam mahitungod sa laing mga paagi sa paglakaw ibabaw sa tubig
Balitok kon buot nimong subayon ang tunob
sa mga sulondon. Padayon bisan gatuyok
imong kalimutaw sa kalipong. Tutok lapas
sa mga paril nga nag-atang aron ka motando
sa tanyag nga iparok imong agtang. Barogi

kining mga sanglitanan nga makakurog
sa tuhod: Kanang pagtiniil sa mga langgam
laray diha sa kuryente. Kanang salamangka
sa paglatay sa alambre ug pagtaak tadlas
sa gabagang uling. Hangad taman sa imong

hubak hangtod mobakliad ka ug masumpayan
sa imong suwang ang pungpong sa panganod,
gaapong sa sidlak luyo sa imong tabon-tabon.
Palandongi ang adlaw. Nitugsaw, nanamin
sa sapa padulong sa lawod. Wala mahumod.

No comments: