2/04/2009

gasa
(hubad sa balak ni R.S. Thomas)

Daghan ang nangayo sa kalibotan
ug nakunhod
sa pagdawat
niini. Gihatag nimo nako
kini rang gamay nga lim-aw
nga sa dugang nakong pag-inom
gikan ini, nilabaw ang paglapaw
kanako sa wa’y tinubdang kahayag.

No comments: