2/06/2009

hulagway sa binuhat nga gabitay ang sungay
sa huni sa iyang hangak
mailhan ang magbabalak

galimugmog sa iyang puti nga itlog
gabugwak og taligsik sa iyang tulos
nga iyang gipahinungod

sa gitawag niya nga muse
nga mosangpit-awit kuno
sa iyang kabantog gikan

didto sa bukid sa Parnassus
nga porma sa butod sa iyang pusod
diin gabatog ang uwak

sa iyang uwag nga mosakdap
sa linaw sa iyang handuraw
diin siya manghilam-os

ug manamin hangtod maaninaw
sa iyang usa ka matang nabulit
ug napikot sa tiktik nga

ang iyang pagkapisot bantang
kaayo diha sa iyang agtang

No comments: