2/15/2009

atubanga ang imong maskara
Giuhaw ko, gilunopan sa akong mga sala.
Gitalikdan ko sa pari, gihinginlan ug wala
Pakalawata: Usa kuno ka bitin akong dila.

Ug nihangad dayon ka aron imong itug-an
Sa mga salampati ang akong pagkapukan.
Gilimod mo nga usa ra atong ginikanan.

Tutoki ko: Nailhan sa anino sa panganod
Isip lawom nga awom sa aping sa lawod.
Ako ang samin sa imong pagkamudmod.

No comments: