2/10/2009

abog
(hubad sa balak ni Dorianne Laux)

Usa ka tawo nakigsulti nako kagabii,
giingnan ko niya sa matuod. Pipila lang ka mga pulong,
apan kini akong nailhan.
Sayod ko nga unta akong gipabangon akong kaugalingon,
isuwat kini, apan lawom na ang kagabhion
ug gikapoy ko gikan sa akong gimbuhaton
tibuok adlaw diha sa tanaman, gasibog sa mga bato.
Karon, nahinumdoman nako mao lang ang timpla--
dili sama sa pagkaon, tam-is kun aslom.
Susama sa pino nga pulbos, morag abog.
Ug wala ko nalipay kun nahadlok,
apan yanong nahingangha, nahiamgo.
Ingon ana gyod usahay--
ang Ginoo moabot sa imong bintana,
puros suwaw nga kahayag ug itom nga pako,
ug ikaw gikapoy lang gyod kaayo sa pag-abli ini.

No comments: