7/19/2008

Ikaduhang Ilong

kon makaangkon ka ini
mahimong pikatan bisan kadtong gitugahan
og ikatulong mata

sayon ug masakpan ra dayon
kinsay angayan likayan
bisan pag naligo siya og bendita
bisan pag gipaningot siya og duga sa rosas

way makalingkawas
sa imong pagsuhid sa kamatuoran bisan kini
walay kalainan sa usa ka kasilyas
sulod sa ihawan

dili kuyaw
ang paghigugma ug dali ra ang pagluhod
bisan magbuy-od pa ug buot simbahon
ang babayeng tuwayon

dali ra pod ka makaalinggat
ug takos mohangop sa katahuman bisag kini
hilom ug danlog kaayo
sama sa surambaw
nga takulahaw lang moipsot
bisan taliwa pa sa tapok kay hadlok
masakpang nakautot

No comments: