7/08/2008

Tanka(talagman)

(alang sa mga naalaot sa gidangatan sa mv Princess of the Star ug sa tanang gikudlitan ang palad og marka-bahala)

Kanang kanaway
nga nisakdap sa kilay
sa dagat, wala
kaha na nagpangita
sa nabutang bathala?

+

Ug ang katuskig
sa mga lusay diha
sa baybay, dapig
diay sa gitug-an sa
hangin: Shikatanagai...*


____________________________________________
* “Shikatanagai," or "It can't be helped"--the Japanese response to every setback., from terrorists to burning houses to long hours, crowded trains, and sudden deaths--sounds fatalistic and too ready to surrender power to the heavens.” – Pico Iyer, The Global Soul

No comments: