7/19/2008

Bingwit a la Villanelle: Taghoy nga Nagpanilap Tubag sa Tinutokan sa mga Isda ni Kimsoy Yap

Ayaw katingala. Wala ka gitiaw
Sa gihuptan niyang’ lawod lagpas
Sa pasol sa iyang pagtukaw.

Dili ang iyang brutsa, bisan pa’g daw
Duna’y bertod nga paon, mao’y mangtas.
Ayaw katingala. Wala ka gitiaw.

Dili ang mga bulok-bangaw, naglutaw
Sa kahayag, ang way puas nagpataas
Sa pasol sa iyang pagtukaw

Ug nagpalawom sa iyang kauhaw
Sa pagkaplag sa gitinguhang idlas.
Ayaw katingala. Wala ka gitiaw

Sa mga isdang bulawan ug nagsinaw
Sa kapula nga wala gyod makaikyas
Sa pasol sa iyang pagtukaw.

Saksi karon kining mga isdaa: Ikaw,
Ang imong kalimutaw ang natukas.
Ayaw katingala. Wala ka gitiaw
Sa pasol sa iyang pagtukaw.

No comments: