7/06/2008

Lakbit-Lantaw sa Impyerno ug Purgatoryo Duol sa Simbahan sa Sto. Rosario

Gawas sa ganghaan
diin pabawgon ang pikas tuhod
aron makasulod tadlas sa duha ka palad
nga gapilit sa inamang nga panangpit

way kihol nga gidawat
sa nagbuy-od nga buang—nagsiwil
ang bulbol—ang tanang pasiplat;

way panumbaling
ang irong kagiron sa kampanang
gabagting samtang gayagaw ang alirong
sa mga debotong langaw;

way nakadungog
sa hubak sa batang namaligya
og kandila samtang hangak nga gapaghot
ang mga tambutso sa trapiko;

way bawot
ang bug-os ug pinabato nga postura
sa ga-yoga kon itandi sa nagluhod nga
makililimos—pilit pas grasya ang buhok
nga pinahuping sa grasa sa pomada
ug hugot nga naghupot sa lata—

way banha
sa iyang paghatag
og kahigayonan sa tanang lumalabay
nga makasasuway og kab-ot sa kuko
sa ginoo bisan og pinaagi sa gamay,
gaan ug kadiyot nga
hagbong sa sinsiyo.

No comments: