7/01/2008

Putak-putak sa Pito ka Patik


.
tutoki ko
gamay kaayo
apan sa akong
pagbutho
ang tanan
mohunong

kon wa ko
di moabot bisan
ang kataposan
sa kalibotan

. . .
sa ngalan sa amahan sa anak sa espirito santo

ako ra ang makasubay makasumpay makasulay
sa pagdugtong sa tulay tali sa pasumbingay
ug kalit nga kahilom tadlas sa pag-uyonay

?
nabuktot na ko og tinutok
sa tagolilong sa akong pusod

gibikogan akong bukobuko
sa pagbalitok pangita sa tubag
kon kinsa gyod ang nag-una
sa manok ug sa itlog ug ambot

nganong akong tiil nga latagaw
lingin sab sama sa akong opaw

!
ako ra
ang makatubag
ako ra
ang makakaplag
ako ra
ang di mobarag
ako ra
ang makabungog
ako ra
ang di matay-og
ako ra
ang di mokurog
ako ra
ang taas og utog

bisan pa og
nag-inusara
akong itlog

:
sulod sa among gakos
ang ganghaang lahos

layo sa kalibog ug kagubot
dili dili gyod mi mag-ibot

,
kuyaw malukapa ug mapangos
kuyaw mabugto ang gininhawa
sa naghangos

akoy mobabag
akoy mokuhit
akoy mokapyot

akoy mosugyot
hunong ug lingi
ayaw pagdali

“ ”
sangko sa uyokan sa dunggan ang among mga pako
sakdapon ug dakpon namo ang tanang halandomon

sunda ang amang kon di ka buot imong dila dagiton


No comments: