7/19/2008

Ghazal Bugti sa Nagbaga nga Gasa ni Nostalgia

Iya kong gihuyopan, ug nag-aso ang akong dughan.
Ang santilmo sa dagat nikuyanap sa akong dughan.

Batok sa kangitngit nga nag-apong sa akong alimpatakan
Ang iyang mga halok nagduslit og dan-ag sa dughan.

Gataban ming duha lingkawas sa isig usa namo ka isla
Diin gakamang ang lumot padulong sa dughan.

Uyon sa waldas sa iyang lawas ang lawig sa balsa
Sa akong pagtinghaya. Nagbawod ang iyang dughan.

Nagdungan mi’g abot sa tumoy sa among ginhawa
Sumpay sa lilo nga naglikos sa duha namo ka dughan.

Ania, ikaduhang panit na nako ang iyang hilanat
Batok sa kabugnaw nga daw bagakay sa dughan.

Katin-aw sa akong dunggan! Iya kong gihunghongan:
Nakaplagan na nako ang Atlantis ilawom sa dughan.

No comments: