7/01/2008

Bagsik ug Seksi ang Babaye
Labi na’g maayo moub-ob
og mais inanag. Ay, sus, di ko igsapayan
nga magtuwad-tuwad sa pagpaypay
ug paghuyop sa huyohoy diha sa uling
bahala na’g mapuling.

Labi na’g hugot mogunit
og alho; bisa’g magkadusingot,
wa’y pugong kon molusak sa saging
sa iyang lusong. Ay, sus, di ko igsapayan
nga magbuy-od siya sulod sa nigo,
andam kong molukdo.

Labi na'g gahi kutasan, anad mokabayo
sa kudkoran. Ay, sus, di ko igsapayan
nga maminhod akong kamot og hilot-
hapyod sa iyang mga lutahan, bahala na
bisan pa’g mahutdan ko’g lana.

No comments: