7/01/2008

Katekismo Kontra Pasmo


Kantaha ug kalawata ang ambahan
duyog sa huni sulod sa gingharian

sa pridyider nga gasugwak alang
sa atong katagbawan, malinawon
ang kabugnaw ug wa’y timik sa laraw
nga modasdas ug dayon mohabwa
sa himaya diha sa atong kalibangan
hangtod sa kataposan kitang tanan
maughan ug modailos lahos
sa imburnal, sa lawod, sa baba

sa Ginoo nga wa’y kutas gabugwak
og ulan: ulod ug gihay sa buwak.

No comments: