7/19/2008

Ars Poetica sa mga Piniriso

"The 1,500 Cebu prison inmates who danced their way to global fame when their music video Thriller popped up on YouTube have conquered the print medium as well. They have made it to the pages of Time -- on the international magazine’s list of the most watchable Internet videos for 2007.” – Philippine Daily Inquirer, 12/21/2007

Bahin sa mga bagis nga wa’y puangod sa ilang kalapasan, paminaw. Sultihan tika sa tinuod. Sama nila—mga mangingilad, mga manglulugos—gikumkom pod nako ang balaod batok sa pagkatulog. Angkonon nako nga dili na maihap ang akong gipatay. O, mga gutling, mga gutlo, mga takna! Bugti ning tanan, ania, andam ko sa kaugalingon nakong reclusion perpetua. Way sukod sa bawos.

Tan-awa, gadugo akong kamot bisan dili ako mao’y gibartolina nga nangamras ug nanumbag sa bungbong. Naputol ang iyang ugat. Apan ako ra’y nakadunggog sa taguktok sa semento sa pagpakong niya sa iyang ulo samtang gabanda-banda ang iyang singgit:
Haikughazalvillanelle! Tankapantunsonnet!

Buanga ka! Tingali mao ni imong idul-it sa akong dunggan kon imo pa kong nasakpan-- nagwitik-ihap sa akong mga tudlo takdo sa pinitik sa mga pulong, nagsukod sa mga rehas sa akong pagkatanggong.

Apan sultihan tika, ingon ini pod ang pamaagi sa mga idlas. Kulba-hinam. Tan-awa ra god si Michael Jackson ug ang kauban niyang mga zombie, nangikyas gikan sa ilang lubnganan. Paminawa ug sud-onga ang ilang mga lihok, untop ug dungan sa way kagar nga tukar. Ang tagubtob sa ilang mga tunob. Ang kumpas sa ilang mga kamot. Batok sa kamatayon, ayaw kahadlok pagsayaw. Bayle tibuok kalibotan!

Bahin sa paglingkawas, sultihan tika kinsa’y matuod nga mangtas. Pagmatngon, tan-awa ang akong mga kuko. Pinutlan aron limpyo sa paggunit nimo. Dagan, dakpa ko.

No comments: