7/06/2008

Balikbayan Box


inig abot ini

magyunyon pod ang balay magpunsisok
ang kahayag lahos sa tugkaran sa tibuok
gabii hangtod buntag gyod ang kasadya
sa gawas motabon sa kahilom sa gihaya

inig abli ini

No comments: