7/01/2008

Samtang Nagsuwat og Balak


dili na nato kinahanglanon
ang pagbagting sa dunggan sa pari
sa kompisalan ug ang pagwarawara
sa yawa sa iyang ikog nga morag

kini mao ang dila

sa ginoo samtang maghuwat ta
nga mamugnaw atong dugo hangtod
atong mata moputi wa’y kalainan
sa bakak nga bugtong manulunda ra

mao’y mobutyag

No comments: