7/06/2008

Nangagda si Nostalgia

gikablit ko sa iyang sitsit ug nangatol
ang akong bagulbagol

mahimo bang manghinguto ko niya
diha sa hagdanan padulong sa buwan
matag tingtakdol

igo ra kong niyango pinaagi
sa pagtilap sa iyang mga kuyamad
sa akong palad

gisupsop niya ang dugo sa akong dila
gabuwabuwa akong baba

No comments: