7/23/2008

Kahingpitan sa mga Kanta ni Yoyoy: Pipila ka Pamaagi sa Tinaghoy nga Pagpaminaw

Tutoki ang tuktogaok nga nituyhakaw
gikan sa tangkal. Kidhati ang hiniktan
samtang nagtuhik-tuhik
sa nangakay-ag nga mga lugas
sa adlaw.

Simhota ang sampot sa igtatari sama
nga duna’y ikatulong buho sa imong
ilong diin gitisok ang liso
sa tago-lilong.

Tilapi iyang tapay diin gakumbitay
ang duwende nga kalit mangluwa diha
sa imong dila kon dili ka
kahibalo manghiwi
sa samin.

Hawiri ang habagat sa mga tingog
didto sa tigbakayan hangtod manurok
ang tabunon nga balhibo sa imong ugis
nga dunggan.

No comments: