12/16/2008

100
1.

Kaluhang itlog. Kanang duha ka lingin nunot
Sa taas og tapay ug nagpautog nga numero uno:
Magtiayon nga ligid ug lagmit magkasinabot

Pagligis sa pilosopo nga gabudlot ang simod
Pagpabulhot niining gibantog nga pangutana:
Why did the chicken cross the road?

Ay, Ginoo! Tudloi ko palihog unsaon pagbarog
Bisan wala ko’y ikatubag, isog lang gihapon
Motuyok sama sa manok nga giputla’g liog.

2.

Wala. Wala’y bili kuno ang kahaw-ang sa zero.
Apan, ambi, himoon ko kanang teleskopyo

Tadlas og tultol sa kawanangan. Oo, langit!
Tun-an nako unsaon pagtutok nga hingpit

Sama sa himaya nianang namoso sa bangag
Sa bungbong, gutom sa gatago nga kahayag.

No comments: