12/22/2008

lutaw nga panid sa panahon sa tingtugnaw

1.

America is in the heart, pamatuod pa sa ulohan
sa nobela ni Carlos Bulosan. Mao’y hinungdan
nga angay ipuli akong atay sa sulod ni’ng dughan.
Puhon mobalik ko, mohalok sa tiil sa akong inahan.
Pasayloon unta ko kay lagi ang gugma buta man.

2.

Nisibog ang balilihan duyog sa mga bawod
Sa pangandoy, gadugtong sa panghupaw
ug taghoy utong ngadto tadlas sa kalawran

diin galutaw-lutaw ang linikit nga sulat sulod
sa botelya. Ingon ini unta akong nasod, dili
maunlod. Kanunay gahuwat ang mga baybay.

3.

Your country is your poem, pasumbingay pa
sa balak ni Eric Gamalinda. Tingog nga gadupa
tultol sa akong gikapkap: Damgong gakapakapa.
Unta mapatik ang panganod sa akong lapalapa.
Ang kapupod-an sa tanghaga mao’y akong mapa.

No comments: