12/23/2008

luwasa ang mga patay

(hubad sa Iningles ni David Ignatow)

Sa kataposan, ang pagbuhi sa gugma mao’y paghalok sa dahon,
mao’y pagtugot sa ulan nga maghubo sa pagtagak diha sa imong ulo,
mao’y pagtahod sa sunog,
mao’y pagtuon sa mata sa tawo ug sa iyang lihok
samtang siya gasulti,
mao’y pagpahimutang sa pan diha sa talad kan-anan
ug sa kutsilyo nga mabinantayon sa kiliran,
mao’y pag-agi lahos sa mga gapunsisok
sama sa usa ka tapok sa kaugalingon.
Ang pagdumili paghigugma mao’y pagpakabuhi.

Ang paghigugma mao’y pagsunod ngadto
sulod sa lasang diin ang tinagoang lubong
gikawot, gaawit, gadayeg sa kangitngit
ilawom sa kakahoyan.

Ang pagpakabuhi mao’y pagtimaan sa imong ngalan,
mao’y pagsalikway sa mga patay,
mao’y pagdala sa pitaka
ug pakiglamano.

Ang paghigugma mao’y pagpaka-isda.
Naglunang ang akong sakayan sa dagat.
Ikaw nga gawasnon,
luwasa ang mga patay.

No comments: