12/18/2008

sa walog sa mga lawalawa

Gikamang sa kagabhion ang mga kaka
Diha sa mga dahon ug sanga sa kalibonan
Nga gihuptan sa bungtod sa atong baryo.

Galinog ang dan-ag sa mga sulo, ug gahinam-
Hinam ang pito ka batang mangangayam.

Nangapkap sila sa mga lunhaw nga suok
Sa ilang kahangol hangtod nakay-ag ug
Nahabwa ang tinubdan sa mga lawalawa.

Wala sila'y kalibotan nga sila pod gipukotan
Sa mga gaway nianang gabitay nga buwan.

No comments: