12/14/2008

ugma damlag, gikan sa akong pagkasaag

Pasagdan, dili nako balihon akong gisul-ob
Sa higayon nga lamyon ko sa lasang kutob
Sa kigol sa salumsom. Tunlon lang pod nako
Akong dila kon molayat ug mopilit ang tuko
Sa akong dughan. Igo lang kong mohunong
Kon ang halas mowitik sa iyang hunghong
Tadlas sa suliyaw taliwala sa kangitngit--
Kaguliyang sa gangis, baki, kikik, kwaknit.
Tingali’g ilang gisaw-an ang pagbangotan
Sa buwan, gahuwat sa pagbawi sa hinulman
Nga kahayag. Mobalik ra gihapon ang adlaw.
Sa kinasang-an sa katingala ug alimungaw
Mahimong tapot sa akong panit ang gabon,
Gatultol kanunay paghabol sa mga dahon.

No comments: