12/15/2008

nganong bulahan ang batang gaduwa sa basurahan

Bitaw, ilhon mi sa mga ilaga sa paningkamot
Nga dili magpaulahi ug mahisama sa sagbot.

Daghan mi dumog kuykoy sa mga bulawan
Subay sa mga sapa sa among mga daman.

Daghan namo natabunan, nalubong sa lapok.
Wala mohunong. Wa’y kaisog sa pagbalitok.

No comments: