12/30/2008

nahanaw ang langgam

(hubad sa Iningles ni Sam Hammil gikan sa balak ni Li Po)

Nahanaw ang mga langgam padulong sa langit,
ug karon nahubas palayo ang kataposang panganod.

Kuyog mi'g lingkod, ang bukid ug ako,
hangtod ang nagpabilin mao na lang ang bukid.

No comments: