12/30/2008

tan-awa

(hubad sa Iningles ni Olav Grinde gikan
sa balak ni Rolf Jacobsen)


Gapakli ang buwan lahos sa libro sa kagabhion.
Gakaplag sa lanaw diin wala’y napatik.
Gadibuho og tul-id nga linya. Mao ni tanan
iyang gibuhat. Igo na kini.
Baga nga linya. Tul-id paingon nimo
—Tan-awa.

No comments: