12/20/2008

katahom, ug ang pag-angkon sa mahinungdanon

Paminaw. Dugdog ang katingala sa dag-om:
Pila na kaha ka kanta, pila na ka balak
Ang gipahinungod ngadto sa nangatagak
Nga mga dahon, gihakop sa Autumn?

Ug hinay nitubag ang langgam nga puti:
Wala ra ba nako maihap ang mga lusok
Sa katugnaw samtang kini gidan-ok
Sa uwan, gikahig sa mga kuko sa liti.

Kahilom lang unta atong saulogon, saw-an.
Ang tanan saw-on ra unya sa kahulogan.

No comments: