12/02/2008

pagpasaylo


Niining kamot, kining agipo sa kayugot
Mosuwat sa imong ngalan

Sa nag-uwang natong paril. Dinhi tapot
Ang hulagway sa napukan.

Nunot sa ting-init bisa’g di ko motugot,
Papason ra kini sa uwan.

No comments: