12/28/2008

usa ka gabii sa kinabuhi sa sinuholang mamumuno

ug nipaghot ang tambutso sa iyang motorsiklo
bulhot palayo sa lanog sa iyang pistola ug sa pula
nga alibwag sa anino sa nalup-og: nagnganga

gipaksi niya ang tabon sa iyang nawong ug ulo
sa pagnaog niya tungod sa iyang barong-barong

gituktok niya ang pultahan samtang gisangpit
ang asawang’ nagkagidlay og laylay sa ilang anak

gihapuhap sa iyang halok ang hilak sa masuso
nga kalit nahinanok sa kainit sa iyang kamot

ug naghuwat sa talad ang namugnaw nga sabaw
ug hagkot nga hiwa sa nilat-ang baka: lami usbon
og ihaw aron di na magkagot sa iyang ngipon

No comments: