12/16/2008

alang sa biniyaang munyeka

Maayo na lang gani kay wa’y sulod
Imong dughan. Dili gyod mabug-atan.
Sama nianang babaye nga naunlod
Gikan sa dag-om nga iyang gibarogan
Tidlom sa daplin sa da’n. Gabuy-od.
Wa’y kalainan sa dalagita sa Kamagayan
Nga gilumsan sa lilo sa mga kiyod.

Maayo na lang gani kay wa’y balhibo
Imong panit, ug dili gyod mamugnaw.
Sama nianang puya nga nag-abibo
Sa mga ilaga. Gilaylayan sa mga langaw.

Maayo na lang gani kay wa’y duwaan
Ang batang pinasagdan. Wa’y pili
Nga mipunit nimo gikan sa basurahan.

No comments: