12/23/2008

kadtong among convoy padulong sa chicago

Gisilaban among dila
pag-agi namo sa Des Moines, Iowa
diin nakurat tingali ang demonyo
sa lumpayat sa among kahingangha: “Hala, snow!”

Nanganaog mi sa among sakyanan, ug gilamoy
ang among mga tiil sa wanang nga kagubkob
ug lapaw sa among kahinam. Bisa’g gikitkit sa katugnaw
ug galinog among ngipon, gatingsi gihapon mi
sa kumbira sa among tagsa-tagsa ka camera.

Mao kadto ang unang pagtilaw namo
sa kabugnaw nga hagbay ra
naatsara sa tam-is nga handuraw
gikan sa naandang ting-init. Nilabay

ang mga adlaw, nahunit suksok
sa puti nga langob sa winter. Ug samtang kini

karon gakamang pagbalik, samtang gibuldosir
sa hangin ang mga kadahonan nga gahuwat
sa usa ka bahog-bahog sa daob, gibati ko
ang kauhaw sa mga kaingero nga gihinginlan
gikan sa tungason nga mga disyerto didto
diin gabukal kanunay ang dugo
sa mga mangingihaw sa Lorega

samtang ang katugnaw usa ka gautnga
nga kabaw, gadaro sa uyokan sa akong
kabukogan hangtod mangugat akong liog
ug mokagot akong ngipon sa kalami
sa pagsinggit og “Sunog!”

No comments: