12/19/2008

alimyon sa tanaman

(hubad sa Iningles gikan sa balak ni Lam Thi My Da)

Kagabii usa ka bomba mibuto sa beranda
Apan ang tingog sa kalanggaman gapatam-is sa yuta karong buntaga.
Naminaw ko sa nangalimyon nga kakahoyan, nitan-aw sa tanaman,
Nakakaplag og duha ka hilom nga pungpong sa hinog nga bayabas.

No comments: