12/28/2008

duha ka tinagup-at

(hubad sa Iningles ni Marilyn Chin gikan
sa balak ni Ho Xuan Huong)

Suso

Si nanay ug si tatay nakaanak og suso.
Gabii ug adlaw nikamang ko sa nanimahong kasagbotan.
Mahal nga prinsipe, kon nahigugma ka nako, ablihi ang ganghaan.
Hunong, ayaw ikulitog imong tudlo sa akong ikog!

Nangka

Ang akong lawas sama sa nangka nga gatabyog sa kahoy.
Sapnot akong panit, dasok akong unod.
Mahal nga prinsipe, kon buot mo akong tugsakon sa imong kuhit
Ayaw pangumot, magtubod unya ko ug maglama imong mga kamot.

No comments: