12/24/2008

labing lunhaw: pamalandong samtang gihuboan sa tingtugnaw ang mga sanga sa america

Layo’g labyog kanang panon sa mga dahon,
Galumpayat. Wa’y kalainan sa mga gapnod

Gikan sa gakos sa lasang tadlas sa naglawod
Nga Autumn. Ania gatapok sila sa akong tiilan,

Natumban. Ug ang kasikas sa nitaliwan nilang
Kalunhaw nikisaw pagbalik sa mga sagbot,

Nangagupok sa halok sa akong lapalapa subay
Ug tadlas sa tampi sa suba sa Mananga diin

Nitugsaw ang kalanggaman sa nagbawod
Ug naglandong nga labong sa kawayanan.

No comments: