12/22/2008

ang kilat ug ang adlaw

(Hubad sa Iningles gikan sa duha ka balak ni Judah Al-Harizi)

Ang Kilat

Ug ang kilat nagkatawa sa panganod,
sama sa manggugubat nga nagdagan nga wala kapoya o kuyapi.

O sama sa panggabii nga tigbantay nga natagpilaw,
unya nag-abli sa usa ka mata sa makadiyot, ug nagtak-op niini.

Ang Adlaw

Tan-awa: nagbukhad ang adlaw sa iyang pako
ibabaw sa kalibotan aron mahanaw ang kangitngit.

Sama sa usa ka dakong kahoy, nga ang mga gamot naa sa langit,
ug ang mga sanga nangab-ot ilawom sa yuta.

No comments: