12/16/2008

pagtilaw sa mabulokon apan langyaw nga panahon

Bitaw, kon ang katahom usa ka kauhaw,
Dili ko matagbaw pagyarok sa pulong
Autumn. Angkonon nakong lakip sa dila
Ang mga dahon nga lagmit giduhigan
Sa taligsik nga bino, gakampat sa salin

Sa bangaw: taytayan tali sa ting-ulan
Ug ting-init didto sa namat-an nako’g
Mahayag. Didto diin wa’y puas gyod
Ang pista sa kabaryohan bisan pa kon
Ang kagutom usa ka prosesyon nga wa’y

Kinutoban. Diin ang mga palahubog diha
Sa mga eskina nangamay sa ilang tagay
Alang sa nagsarasay nga panon padu’ng
Bisan asa. Diin gabuy-od sa balilihan
Ang tanang nitaliwan gikan sa mga sanga.

No comments: