12/15/2008

ilawom sa langit gikan sa akong pagsawom

Wala’y gingharian,
Wala’y simbahan

Nga sarang gyod ikatandi
Sa mubong kutay sa pisi
Tali sa tore nga duha ka
Lubi sa lapyahan diin, ay,
Gabitay ang usa ka duyan
Duyog nianang mga bawod
Sa kilomkilom kutob didto
sa lawod sa kahilom ni’ng
pagtuo nga buot nakong
isangyaw hangtod ngadto
sa lain pang’ kaadlawon:

ang labing sulondon
dili hari, dili pari.

No comments: